Das Portal
zur katholischen Geisteswelt


Zum
Inhalts-
verzeichnis
Zum
biographischen Bereich

Impressum

Das katholische Informationsportal kath-info
dient der theologischen Aufklärung
und bietet Ihnen Beiträge zu Themen der katholischen Welt.

Die Beiträge unterliegen in der Regel dem Urheberrecht.

Zum Autorenverzeichnis

Sie befinden sich im englisch- und polnischsprachigen Bereich

Die neuesten Beiträge finden Sie jeweils auf der Startseite

Datenschutzerklärung

Zum philosophischen Bereich
Zum
liturgischen Bereich

Links

Englisch

Abuse
Conscience
Epidemic
Facets of Love
Faithfulness
FSSP
Illusion?
Jesus Christ
Kant: Purpose
Language of L.
Love
Love & Illusion
Love as Source
Mature Christian
Mercy Defiled
Morality
Priest
Rescuing Reason
Walker

Kroatisch

Savjest
Smisao života
Odlike ljubavi

Ks. Engelbert Recktenwald

Tolerancja

Bez tolerancji nie jest możliwe pokojowe współżycie. Nie jest ona żadnym określonym przekonaniem, lecz raczej konkretnym rodzajem obchodzenia się z przekonaniami. Oczekiwanie od ateisty tolerancji w kontakcie z wiernymi nie oznacza żądania od niego, aby przynajmniej trochę wierzył w Boga, lecz raczej, żeby respektował wolność religijną nawet, jeśli sam uważa religię za szaleństwo. Tolerancyjny protestant to nie taki, który z powodu katolików wierzy w papiestwo, lecz który nie rości sobie większych praw obywatelskich niż katolicy i inni wierni. ,,Tolerancja” nie oznacza więc rezygnacji z własnych przeświadczeń, lecz respektowanie różnorodności przekonań.

Dziwnym trafem wydaje się, że w przypadku Kościoła katolickiego jest inaczej. Jeśli uważa się on za jedyny założony przez Chrystusa Kościół, zarzuca się mu wielokrotnie bycie nietolerancyjnym. Zarzutem czyni się jego własne przekonanie, nie zaś określone obchodzenie się z nim. Jest to tak bezsensowne, jak gdyby protestantowi zarzucano, iż za natchnione Słowo Boże uważa jedynie Biblię, nie natomiast Koran. Co uznaję za prawdę, nie jest sprawą przekonania, nie zaś tolerancji.

Jednak gotowość tolerancji zakłada na głębszej płaszczyźnie określone przeświadczenie, mianowicie o osobowej godności każdego człowieka. To przekonanie łatwiejsze jest dla chrześcijanina, który wierzy w podobieństwo Boże człowieka, aniżeli dla ateisty, dla którego człowiek jest zaledwie efemerydą pośrodku ślepego i niemego wszechświata. Tak więc nieprzypadkowo najwięcej ofiar krwawych prześladowań XX wieku znajduje się na koncie ideologii ateistycznych. Zaledwie liczbę ofiar terroru stalinowskiego szacuje się na 20. milionów.

Etyka Jezusa, której nauczał np. w kazaniu na Górze, jest etyką tolerancji. Wykracza ona wręcz poza taką, gdyż stawia w centrum miłość. Zbrodnicza nietolerancja w historii chrześcijaństwa była rezultatem braku pobożności, nie zaś jej skutkiem. Zasłania ona patrzącemu powierzchownie ogromny potencjał pokoju leżący w nauce Jezusa. Także i dzisiaj społeczeństwo może jedynie zyskać na nieco bardziej chrześcijańskim zaczynie.


Zum deutschsprachigen Original


Fata Morgana

Polnisch

Dobro i zło
Fatamorgana
Miłość
Miłość Boża
Moralność
Tolerancji

Portugiesisch

Amor como chave
Amor como fonte
Facetas do Amor
Ilusão?

Französisch

Conscience morale

Zu den neuesten Beiträgen